KOMLOGO

Arante
Sadzawka - Pszczółki Gadułki
29,00

Sadzawka - Pszczółki Gadułki

Sadzawka - Pszczółki Gadułki są to gry logopedyczne przeznaczone do terapii głosek s, z, c, dz oraz k, g. Gra sadzawka pomaga w terapii głosek s, z, c, dz w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie, natomiast gra Pszczółki Gadułki pomaga w ćwiczeniu głosek k oraz g. Gry logopedyczne Sadzawka - Pszczółki Gadułki mogą stanowić urozmaicenie żmudnej terapii logopedycznej. Dziecko może w domu, pod okiem rodziców wykonywać ćwiczenia związane z głoskami s, z, c, dz, k, g w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. W grę Sadzawka może grać od 2-4 osób. Grający mają za zadanie przejść pionkami po białych polach znajdujących się w sadzawce. W grze znajduje się dokładna instrukcja. Drugą grą są Pszczółki-Gadułki , które wymagają od dziecka ćwiczenia głosek k oraz g w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. W tę grę również może grać od 2-4 osób. Zadaniem grających jest przejście pionkami po plastrze miodu. Gra polega na rywalizacji, dojściu do swojego domku i strącaniu po drodze pionków innych graczy. Zadaniem...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
MATFEL.pl
Dać rzeczy słowo. Rozumienie - poziom 1. - Marika Litwin, Iwona Pietrzyk
7,79

Dać rzeczy słowo. Rozumienie - poziom 1. - Marika Litwin, Iwona Pietrzyk

Arante
Zamek Strachów - Pszczółki Śpioszki
29,00

Zamek Strachów - Pszczółki Śpioszki

Zamek Strachów - pszczółki Śpioszki to 2 gry urozmaicające terapię logopedyczną. Gra Zamek Strachów przeznaczona jest do terapii głoski r w grupach spółgłoskowych tr, dr, kr, gr, pr, br, śr w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Druga gra - Pszczółki Śpioszki - pomaga w terapii głosek ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Gra " Zamek strachów " umożliwia grę 2 do 4 osób - najlepiej gdyby osoba dorosła uczestniczyła w grze, ponieważ będzie mogła kontrolować dzieci. Gra zawiera ćwiczenia związane z terapią głoski r w nagłosie, śródgłosie i wygłosie w grupach spółgłoskowych tr, dr, kr, gr, pr, br, śr. Jednym z zadań gracza jest wymawianie obrazków na polach, które są mijane. Reguły gry można oczywiście dostosować do własnych potrzeb - można przykładowo zamiast wymawiania danego słowa umówić się na wymawianie prostego zdania zgodnego z zawartością obrazka. Gra ma podobny układ jak w grze w tzw. chińczyka. Pszczółki Śpioszki to gra wspierająca terapię głosek ś/si,...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
MATFEL.pl
Dać rzeczy słowo. Ekspresja - poziom 3. - Marika Litwin, Iwona Pietrzyk
7,79

Dać rzeczy słowo. Ekspresja - poziom 3. - Marika Litwin, Iwona Pietrzyk

Arante
Zamek Paronimów i Pszczółki Robotnice
29,00

Zamek Paronimów i Pszczółki Robotnice

Zamek Paronimów i Pszczółki Robotnice to gry logopedyczne przeznaczone dla dzieci mających problemy ze słuchem fonemowym oraz głoską r. Gry logopedyczne Zamek Paronimów i Pszczółki Robotnice mogą stanowić urozmaicenie terapii logopedycznej. Zamek Paronimów pozwala na wykonywanie ćwiczeń związanych ze słuchem fonemowym, natomiast gra Pszczółko robotnice ćwiczy u dziecka poprawną wymowę głoski r w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. W grę Zamek Paronimów można grać w 2, 3 lub 4 osoby. Grający mają za zadanie dotrzeć pionkami do swojego domku, wymawiając po drodze paronimy na odwiedzanych polach. Po drodze do swojego domku każdy gracz może strącić pionki innego gracza, jeżeli któryś z nich znajdzie się na tym samym polu, co pionek gracza wykonującego ruch. Drugą grą są Pszczółki-Robotnice , które wymagają od dziecka ćwiczenia głoski r w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. W grę może grać od 2 do 4 osób. Zadaniem grających jest przejście pionkami po plastrze miodu, nazywając po drodze...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Stonoga Sabina - Pszczółki Pracusie
29,00

Stonoga Sabina - Pszczółki Pracusie

Stonoga Sabina - Pszczółki Pracusie to gry logopedyczne przeznaczone dla dzieci mających problemy z głoską "s" w nagłosie oraz głoskami l-r, l, r w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Gry logopedyczne Stonoga Sabina - Pszczółki Pracusie stanowią rozszerzenie terapii logopedycznej. Pomogą dziecku na wykonywanie prostych ćwiczeń w domu, pod okiem rodziców. W grę Stonoga Sabina można grać w 2, 3 lub 4 osoby. Przeznaczona jest do ćwiczeń związanych z głoską s w nagłosie. Grający mają za zadanie dotrzeć pionkami do początku lub końca stonogi - w zależności od której strony gracze rozpoczną grę. Przesuwając się po planszy można strącić pionki innego gracza. Strącenie następuje gdy pionek gracza znajdzie się na tym samym polu, co pionek przeciwnika. Gra Pszczółki Pracusie , pomaga dziecku w ćwiczeniu głosek l-r, l oraz r, w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. W grę może grać od 2 do 4 osób. Zadaniem gracza jest przejście pionkami po plastrze miodu, dodatkowo musi on nazywać (wymawiać)...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Chrząszcz Szczepan - Pszczółki Tuptusie
29,00

Chrząszcz Szczepan - Pszczółki Tuptusie

Chrząszcz Szczepan - Pszczółki Tuptusie to gry logopedyczne przeznaczone dla dzieci mających problemy z głoskami sz, ż/rz, cz, dż, t oraz d w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Gry logopedyczne Chrząszcz Szczepan - Pszczółki Tuptusie stanowią rozszerzenie terapii logopedycznej. Gry mogą stanowić dla dziecka urozmaicenie terapii związanej z danymi głoskami. W grę Chrząszcz Szczepan może grać od 2 do 4 osób. Umożliwi wykonywanie ćwiczeń związanych z głoskami sz, ż/rz, cz, dż (w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie). Grający mają za zadanie dotrzeć do swojego domku, dodatkowym zadaniem gracza jest wymawianie obrazków znajdujących się na odwiedzanych polach. Podczas przesuwania się po planszy można strącić pionki przeciwnika. Strącenie następuje gdy pionek gracza znajdzie się na tym samym polu, co pionek przeciwnika. Gra Pszczółki Tuptusie , pomaga dziecku w ćwiczeniu w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie głosek t oraz d. W grze może uczestniczyć od 2 do 4 osób. Zadaniem gracza jest...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Ośmiornica Urszula - Pająk Bogdan
29,00

Ośmiornica Urszula - Pająk Bogdan

Ośmiornica Urszula - Pająk Bogdan to gry logopedyczne wspierające terapię głosek sz, ż/rz, cz, dż - s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi w nagłosie oraz głosek p oraz b w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Ośmiornica Urszula - Pająk Bogdan to gry planszowe rozszerzające terapię logopedyczną. Gry mogą stanowić dla dziecka urozmaicenie ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem logopedy lub rodzica. Gra Ośmiornica Urszula przeznaczona jest dla 2, 3 lub 4 osób. Podczas gry dziecko może ćwiczyć w nagłosie głoski sz, ż/rz, cz, dż - s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi. Podczas ruchu po planszy można strącić pionki przeciwnika. Po strąceniu przeciwnik musi zaczynać ruch tym pionkiem od początku. Dodatkowym zadaniem gracza jest wymawianie obrazków znajdujących się na odwiedzanych na planszy polach. Gra Pająk Bogdan , pomaga dziecku w ćwiczeniu w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie głosek p oraz b. W grze uczestniczyć może 2, 3 lub 4 graczy. Zadaniem gracza jest przejście pionkami do końca wybranego ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Wąż Wiktor i Pszczółki Śmieszki
29,00

Wąż Wiktor i Pszczółki Śmieszki

Wąż Wiktor i Pszczółki Śmieszki to gry logopedyczne wspierające terapię głosek dźwięcznych oraz głosek ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi w nagłosie. Wąż Wiktor i Pszczółki Śmieszki są grami planszowymi rozszerzającymi terapię logopedyczną. Dziecko powinno w grać pod nadzorem rodzica lub logopedy, by możliwa była kontrola wykonywanych ćwiczeń. Gra Wąż Wiktor jest grą przeznaczoną dla 2, 3 lub 4 osób. Podczas gry dziecko będzie wykonywało ćwiczenia związane z głoskami dźwięcznymi oraz będzie miało za zadanie nazywać obrazki znajdujące się na odwiedzanych polach. Podczas przesuwania się pionkiem po planszy można strącić pionki przeciwnika. Strącenie następuje gdy pionek gracza znajdzie się na tym samym polu co pionek przeciwnika. Pszczółki Śmieszki to gra pomagająca dziecku w ćwiczeniu w nagłosie następujących głosek: ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi. W grze uczestniczyć może od 2 do 4 graczy. Zadaniem gracza jest umieszczenie swoich pionków w domku. Gracz przesuwa się w dostępnych kierunkach po plastrze ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Dwie wieże - Kto prędzej
29,00

Dwie wieże - Kto prędzej

Dwie wieże - Kto prędzej to gry logopedyczne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Za ich pomocą dzieci mogą urozmaicić terapię związaną z głoskami t-d, k-g, sz, ż, cz, dż oraz s, z, c, dz. Dwie wieże - Kto prędzej są grami planszowymi rozszerzającymi terapię logopedyczną. Za pomocą gier dziecko (pod nadzorem rodzica lub logopedy) może zwiększyć zasób słów, poprawić pamięć, koncentrację i myślenie, jak również mogą one rozwinąć percepcję słuchową oraz nauczyć się poprawnej wymowy głosek. Dodatkowymi zaletami gier planszowych jest możliwość komunikacji z innymi oraz współzawodnictwa. Gra Dwie wieże jest grą przeznaczoną do ćwiczeń związanych z głoskami k-g oraz t-d. Gra posiada kilka wariantów rozgrywki, więc można ją w lepszym stopniu dostosować do potrzeb dziecka. "Dwie wieże" można wykorzystać do urozmaicenia zajęć logopedycznych lub jako dodatkową rozrywkę w domu. Kto prędzej jest grą skierowaną dla dzieci mających problemy z poprawną artykulacją głosek...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Czterolistna koniczynka - Ślimak
29,00

Czterolistna koniczynka - Ślimak

Gra logopedyczna Ślimak - Czterolistna koniczynka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy z poprawną wymową głosek sz, ż(rz), cz, dż, s(si), ź(zi), ć(ci), dź(dzi). Ślimak i Czterolistna koniczynka oprócz rozwoju mowy dziecka, pomoże mu w poszerzeniu zasobu słów, rozwoju percepcji słuchowej oraz w nauce czytania i pisania. Wykorzystanie gier podczas terapii logopedycznej (lub jako jej kontynuację w domu) będzie miało również wpływ na takie czynniki jak spostrzegawczość dziecka, jego pamięć wzrokową, pamięć słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie. W pudełku z grami znajduje się plansza do gry (dwustronna), kostka do gry oraz 16 pionków (4 pionki w 4 kolorach). Gra Czterolistna koniczynka ma za zadanie poprawienie u dziecka artykulacji głosek sz, ż, cz, dź jak również ich słuchowego różnicowania. W grze znajdują się 72 obrazki z danymi głoskami. Gra posiada kilka sposobów rozgrywki, które można wykorzystać w zależności od potrzeb...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Księga słów i obrazków
29,00

Księga słów i obrazków

Księga słów i obrazków przeznaczona jest dla logopedów, pedagogów, rodziców oraz przede wszystkim dla dzieci, z którymi dane osoby pracują. Za pomocą książki, dziecko będzie miało możliwość poprawienia artykulacji, percepcji wzrokowo-słuchowej oraz zwiększenia zasobu słów. Główne informacje: Format A4 100 stron 45 rysunków i tekstów Za pomocą Księgi słów i obrazków dziecko szybciej nabywa umiejętność swobodnego wypowiadania się oraz przede wszystkim znacząco poszerza zasób słów . Aby zapewnić wszechstronny rozwój dziecka należy jak najwcześniej rozpocząć ćwiczenia związane ze słuchaniem i mówieniem. Książka może zostać wykorzystana do pracy z dziećmi z wadą wymowy, opóźnionym rozwojem, ubogim zasobem słów oraz wszelkimi zaburzeniami rozwoju kompetencji językowej w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz późniejszym w szkole podstawowej. Osoba pracująca z danym dzieckiem dokonuje wyboru odpowiednich ćwiczeń, by dostosować je do poziomu dziecka. Logopeda, nauczyciel czy rodzic może...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Dżdżownica Żaneta - Pszczółki Lotniczki
29,00

Dżdżownica Żaneta - Pszczółki Lotniczki

Gra logopedyczna Dżdżownica Żaneta - Pszczółki Lotniczki przeznaczone są dla dzieci mających problemy w głoskami sz, ż/rz, cz, dż w nagłosie oraz głoską l w nagłosie śródgłosie oraz wygłosie. Gry mogą zostać wykorzystane w terapii w domowym zaciszu - gra dziecka z rodzicami. W pudełku użytkownik otrzymuje 2 gry: Dżdżownica Żaneta oraz Pszczółki Lotniczki . Każda z nich przeznaczona jest do terapii innych głosek. Dżdżownica Żaneta pomaga w terapii głosek sz, ż/rz, cz, dż w nagłosie. W grę może grać od 2-4 graczy. W trakcie przesuwania się po kolejnych polach planszy gracz musi poprawnie nazwać znajdujące się tam obrazki. Gracz wykonujący ruch może wyrzucić pionek gracza z gry, gdy zatrzyma się na tym samym polu. W grze można poruszać się pionkami w kierunku od zewnątrz do środka lub w przeciwnym kierunku - w zależności jakie zasady przyjmą gracze. Drugą grą są Pszczółki Lotniczki , które umożliwiają wykonywanie ćwiczeń głoski "l" w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Jednocześnie może...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Logopedyczna sakiewka skarbów
36,00

Logopedyczna sakiewka skarbów

Logopedyczna sakiewka skarbów jest grą logopedyczną przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gra pozwoli dziecku na wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych, słuchowych i oddechowych. Zawartość gry Logopedyczna sakiewka skarbów: 108 żetonów sakiewka instrukcja Gra Logopedyczna sakiewka skarbów może zostać wykorzystana zarówno przez rodziców jak i logopedów. Rodzice mogą kontrolować dziecko w domu w trakcie zabawy, natomiast logopedzi mogą wykorzystać grę jako uatrakcyjnienie zajęć logopedycznych. W grze dostępnych jest 108 obrazków, w nawiązaniu do których dziecko powinno wykonywać odpowiednie ćwiczenia. Na obrazkach znajdują się m.in. zwierzęta, owady i przedmioty. Gra ma tę zaletę, że dla każdego obrazka logopeda lub rodzic może wymyślić wiele ćwiczeń - dzięki temu gra nie będzie monotonna. Logopedyczna sakiewka skarbów służy przede wszystkim usprawnieniu mięśni warg, języka, żuchwy, policzków i podniebienia miękkiego. Za pomocą gry dziecko nauczy się prawidłowego ...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Szumi i szeleści - wąż logopedyczny
39,00

Szumi i szeleści - wąż logopedyczny

Gra " Szumi i szeleści - wąż logopedyczny " przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki grze dziecko rozwinie swoją percepcję słuchową oraz poprawi wymowę głosek szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź) oraz szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż). Zawartość gry Szumi i szeleści - wąż logopedyczny: 96 żetonów z obrazkami 16 żetonów z poleceniami dwustronną planszę 16 pionków kostkę do gry instrukcję Gra Szumi i szeleści - wąż logopedyczny jest przeznaczona dla rodziców, logopedów, nauczycieli i terapeutów, którzy pracują z dziećmi mającymi problemy z poprawną wymową. Oprócz poprawy wymowy u dzieci, gra wpływa na ich spostrzegawczość, koncentrację, myślenie oraz pamięć wzrokowo-słuchową. Szumi i szeleści - wąż logopedyczny zawiera 2 plansze do gry. Plansza w kolorze niebieskim przeznaczona jest do dłuższych rozgrywek, a różowa do krótszych. Grać można według opisanych zasad gry lub według własnych reguł - zmodyfikowanych w zależności od potrzeb i problemów...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
Arante
Logoobrazki. Część I - sygmatyzm
49,00

Logoobrazki. Część I - sygmatyzm

Stworzony dla dzieci w wieku 4-8 lat i przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, program "Logoobrazki. Część I - sygmatyzm" przoduje w dziedzinie kształtowania poprawnej wymowy głosek z, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, oraz we wspomaganiu harmonijnego rozwoju dzieci. Główne informacje: Wersja językowa: polska Ilość stanowisk: 1 Typ licencji: komercyjna Ważność licencji: wieczysta Prosty i wygodny w użyciu program Logoobrazki. Część I - sygmatyzm pomaga młodym dzieciom w prawidłowym rozwoju umiejętności wymowy. Program podzielony został na cztery główne części: "Poziom I" zawiera ćwiczenia obrazkowe. Kształtują one umiejętności poznawcze dziecka. "Poziom II" kształtuje umiejętności operacji na liczbach, procesów logicznych, analitycznych, oraz syntezą wzrokową i słuchową. "Poziom III" poszerza tematykę matematycznych operacji, wprowadza zagadnienia umiejętności czytania, tworzenia skojarzeń, oraz dobierania elementów w kategorie. "Poziom IV" posuwa dziecko do przodu w...więcej w sklepie
Przejdź do sklepu
MATFEL.pl
Wybrane zagadnienia logopedyczne cz.3 Ś, Ź, Ć, DŹ - M. Golanowska, J. Kwasiborska, D. Lipiec, A. Sien
17,16

Wybrane zagadnienia logopedyczne cz.3 Ś, Ź, Ć, DŹ - M. Golanowska, J. Kwasiborska, D. Lipiec, A. Sien

MATFEL.pl
Wybrane zagadnienia logopedyczne cz.2 S, Z, C, DZ - Joanna Gruba, Małgorzata Zadurska, Barbara Siemiń
17,16

Wybrane zagadnienia logopedyczne cz.2 S, Z, C, DZ - Joanna Gruba, Małgorzata Zadurska, Barbara Siemiń

Ostatnio oglądane

(wyczyść przeglądane)

Polubione oferty

(wyczyść polubione)
X